Styrelsen/Kontakt

STYRELSEN
Ordförande
Per Ingvarsson


Vice ordförande
Jesper Ljungberg

Kassör

Tobias Larsson

Sekreterare

Johan Cederbrink

Utbildningsansvarig

Per-Erik Karlsson

Distrikttävlingsledare

Jörgen Karlberg

Ungdomsansvarig

Jimmy Abrahamsson

Miljöansvarig 

Mats-Ola Matsson

Ledarmot

Leli Bengtsson
Hans Lindqvist


Kontakt:
info@sportfiskarnahalland.se 
 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved