Startsida


OM OSS
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation.
Ända sedan 1919 har vi arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd.

Sportfiske är i dag en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med två miljoner utövare som varje år
lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske. Sportfiskarna organiserar fler än 60 000 sportfiskare.
Bli medlem du också!

Fiskeglädje & fiskevård
Sportfiskarna är den enda organisationen i Sverige som har fullt fokus på livet under vattenytan.

Våra viktigaste uppgifter är att:

• värna och vårda vattnen
• verka för livskraftiga bestånd i friska vatten
• sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet
• värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av överexploatering
• skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård
• genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresse
• initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård

Rekordmånga som fiskar
Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter. En SCB-undersökning från hösten 2014
visar att 1,6 miljoner svenskar i åldern 16 – 80 år fiskar varje år.
Lägg till det alla barn och ungdomar och siffran överstiger två miljoner.
De sammantagna utgifterna är runt 6 miljarder kronor årligen.

I slutet av 2017 organiserade Sportfiskarna fler än 60 000 sportfiskare.
En av förbundets viktigaste uppgifter är att se till att barn och unga får möjlighet att fiska.
Sportfiskarna tar varje år ut 10 000-tals barn och unga på fiske och förmedlar samtidigt grunderna i allemansrätten.
Huvuddelen av främjandearbetet sker ute i de 400 ideella föreningar som är anslutna till förbundet.

Viktigt miljöarbete
Sportfiske är inte bara en avkopplande och samtidigt spännande friluftsaktivitet.
Det är också ett sätt att lära känna vår natur. Det var sportfiskare som slog larm om försurningen och
om att Västerhavet tömts på fisk. Sportfiskare märker vad som händer vid vattnet och gör något åt det.
Varje år arbetar 100 000 sportfiskare mer än 900 000 ideella dagar med fiske- och vattenvård.
Det motsvarar nästan tio naturvårdsverk eller 15 heltidsanställda i varje kommun.
Även våra regionkontor bedriver omfattande praktisk fiskevård.

Sportfiskarna driver också ett brett opinionsarbete för bland annat miljöanpassad vattenkraft,
bibehållna kalkningsanslag, begränsningar av nätfisket på kusten och ett stopp för olika former
av exploatering av våra vatten. Vi skriver och informerar mycket om vår verksamhet via vår
medlemstidning Svenskt Fiske, som även är Sveriges största fisketidning.

En ny hållbar fiskenäring
Sportfiske är den nya, växande, fiskenäringen. Betydelsen för sysselsättningen och samhällsekonomin
motsvarar med god marginal det traditionella yrkesfisket. Fiske har helt enkelt blivit synonymt med sportfiske,
det vill säga fiske med spö, lina och krok. Trots det går yrkesfiskets intressen alltför ofta i första hand när
myndigheter och politiker fattar beslut. Sverige och EU har länge fört en ohållbar fiskeripolitik,
vilket fått till följd att många fiskarter har fiskats ut.

Sportfiskarna jobbar för en bättre förvaltning av fisket i hav, kust, sjöar och vattendrag.
Vi vill att fisket ska ske efter vad de naturliga bestånden tål. Ett nytt synsätt på fiskerilagstiftningen är nödvändigt.
Moderna krav på miljöhänsyn måste uppfyllas och fiskresursen måste kunna fördelas utifrån ett hållbart
samhällsekonomiskt perspektiv.

Tillsammans kan vi göra mer
Fisken och fisket behöver en stark företrädare. Stöd vårt arbete för livet under vattenytan du också.
Bli medlem nu!


För mer information om fiskevatten i Halland kan ni besöka iFiske.se.

iFiske