Styrelsen/Kontakt

Styrelsen

Andreas Schild

ORDFÖRANDE

Phone: 0722-348417

Birk Andersson

KASSÖR OCH BITRÄDANDE UNGDOMSLEDARE

Phone: 0733-387772

Monica Svensson

SEKRETERARE

Phone: 0730-558440

Jörgen Karlberg

DISTRIKTTÄVLINGSLEDARE

Phone: 0706-55 89 08

Jonathan Hallin

Phone: 0738-755557

UNGDOMSANSVARIG OCH BITRÄDANDE TÄVLINGSANSVARIG

Joakim Vencel

BITRÄDANDE TÄVLINGSLEDARE

Phone: 0709-678790

Markus Lundgren

LEDAMOT

Phone: 0705-932085

Rickard Hermansson

LEDAMOT

Phone: 0723-170140

Adam Alexandersson

LEDAMOT

Phone: 0708-343986